Casanova’s jeugd

Giacomo Casanova zou in zijn jeugd vaak neusbloedingen hebben gehad door een ziekte. Uiteindelijk is dat de reden geweest waarom een dokter het advies heeft gegeven om ander soort lucht in te ademen.

Daarom werd Casanova naar een kosthuis in Padua (Noord-Italië) gestuurd, waar hij onderwijs genoot van Dr. Gozzi.

Casanova was lievelingsleerling van Dr. Gozzi

Casanova gaf al op jonge leeftijd blijk van groot intellect. En als jonge tiener creëerde hij zijn passie en liefde voor literatuur. Casanova werd de de lievelingsleerling van Dr. Gozzi, vermoedelijk omdat Casanova hem geregeld uitdaagde met theorieën waar de doctor geen antwoord op had.

In 1741, Casanova’s zestiende levensjaar, studeerde hij af aan de school van Rechten in Padua. Naast de vakken rechten, scheikunde, wiskunde bestond zijn vakkenpakket ook uit filosofie.

Een jaar later, 1742, promoveert hij tot doctor in de rechten.

Casanova’s kerkelijke carrière?

Casanova ambieerde een kerkelijke carrière. Dit loopt echter niet volgens plan.

In 1743 werd hij op de seminarie van Sint Cipriano geplaatst, waarna hij binnen enkele weken werd weggestuurd vanwege onzedelijk gedrag.

Nog een jaar later, 1744, reist hij rond in Italië en komt uiteindelijk terecht in Rome waar om in dienst trad van Kardinaal Acquaviva; de Spaanse ambassadeur.

Na een jaar dienstverband werd hij ontslagen vanwege het hebben van een geheime minnares.