De levensloop van Giacomo Casanova

Giacomo Casanova heeft een interessante levensloop omschreven in zijn memoires. Natuurlijk mag je afvragen of zijn herinneringen wel helemaal klopte en of deze niet geregeld aangedikt werden.

Giacomo Casanova werd geboren op 2 april 1725 in Venetië en heeft daar een groot gedeelte van zijn jeugd doorgebracht.

Waarschijnlijk was hij de zoon van een acteur en actrice; zoals Casanova aangeeft in zijn memoires.

Zijn vader heette Geatano Cuiseppe Giacomo Casanova, zijn moeder Zanetta Farussi Casanova.

Wie is de werkelijke vader van Casanova?

Er is onduidelijkheid over de werkelijke achtergrond van Casanova. Hij zou in werkelijkheid ook de zoon van een patriciër senator Bragadin kunnen zijn. Mogelijkerwijs was Bragadin zijn beschermheer.

Of misschien was zijn vader de Venitiaanse patriciër Michele Grimani, wat zou blijken volgens de brieven van vrouwen aan Casanova gericht. (‘Brieven van vrouwen aan Casanova’.)

De onduidelijkheid komt voort uit het feit dat Giacomo Casanova geen herinneringen heeft van voor zijn achtste levensjaar.

Het gezin van Casanova

Casanova heeft drie broers en twee zussen. Een van zijn jonge zusjes overleed op jonge leeftijd. Het andere zusje trouwde in Dresden.

Toen Giacomo Casanova ongeveer een jaar was (1726), emigreerde zijn ouders naar Londen omdat ze daar optredens hadden. Zijn ouders konden hem niet meenemen, daarom werd hij overgedragen aan zijn oma van moeders kant.

Toen de moeder van Casanova zwanger was van het zesde kind, overleed zijn vader aan een abces in zijn hoofd (een met pus gevulde zwelling in de hersenen, vermoedelijk ontstaan door een schimmel- of een bacteriële infectie). Het opvoeden van het gezin viel zwaar voor de moeder, ondanks financiële steun van de vrienden van vader.

Casanova’s jongste broer Francesco werd dus in Londen geboren. Op latere leeftijd werd hij priester in Rome. Hij kon ook een beroemd veldslagenschilder zijn geweest, dit blijft onduidelijk.

In de memoires van Giacomo Casanova wordt zijn broer aangewezen als de directeur van de academie voor schilderkunst van de keurvorst in Dresen. Mogelijk was hij landschap- of veldslagenschilder.

Binnenkort verschijnt het volgende deel over de verdere levensloop van Casanova; Casanova’s jeugd.

Giacomo Casanova zou in zijn jeugd vaak neusbloedingen hebben gehad door een ziekte. Uiteindelijk is dat de reden geweest waarom een dokter het advies heeft gegeven om ander soort lucht in te ademen.

Daarom werd Casanova naar een kosthuis in Padua (Noord-Italië) gestuurd, waar hij onderwijs genoot van Dr. Gozzi.

Casanova was lievelingsleerling van Dr. Gozzi

Casanova gaf al op jonge leeftijd blijk van groot intellect. En als jonge tiener creëerde hij zijn passie en liefde voor literatuur. Casanova werd de de lievelingsleerling van Dr. Gozzi, vermoedelijk omdat Casanova hem geregeld uitdaagde met theorieën waar de doctor geen antwoord op had.

In 1741, Casanova’s zestiende levensjaar, studeerde hij af aan de school van Rechten in Padua. Naast de vakken rechten, scheikunde, wiskunde bestond zijn vakkenpakket ook uit filosofie.

Een jaar later, 1742, promoveert hij tot doctor in de rechten.

Casanova’s kerkelijke carrière?

Casanova ambieerde een kerkelijke carrière. Dit loopt echter niet volgens plan.

In 1743 werd hij op de seminarie van Sint Cipriano geplaatst, waarna hij binnen enkele weken werd weggestuurd vanwege onzedelijk gedrag.

Nog een jaar later, 1744, reist hij rond in Italië en komt uiteindelijk terecht in Rome waar om in dienst trad van Kardinaal Acquaviva; de Spaanse ambassadeur.

Na een jaar dienstverband werd hij ontslagen vanwege het hebben van een geheime minnares.